top of page
haan rug.jpg

HOE WERKT HET?

Inhoudelijke & praktische  informatie over de behandeling ​

Wat gaan we doen?

 

Ik begin meestal met een adviesgesprek.

Tijdens het adviesgesprek kunnen wij elkaar beter leren kennen. Samen bekijken we op welke manier jouw verslaving/problematiek het best kan worden behandeld. Wellicht maken we voor de behandeling al een start met een eerste plan van aanpak. Bij een eerste gesprek mag je, als je dat wilt, ook familie of naasten meenemen.

Voor meer info of een kennismakingsgesprek kan je een mail sturen naar sjoerdspost@live.nl  Een eerste advies gesprek duurt ongeveer 45 minuten kost 45,- euro en is vrijgesteld van BTW

Na overeenstemming over een vervolg plannen we counseling sessies waarbij we ingaan op jouw problematiek en aan het werk gaan met jouw verslaving. Houd er rekening mee dat je naast deze afspraak ook in je vrije tijd een aantal uren per week aan de behandeling moet gaan besteden (bijvoorbeeld opdrachten uitwerken en bezoeken van Anonieme Alcoholisten of Narcotics Anonymous of andere bijeenkomsten).

Een counseling sessie duurt ongeveer 60 minuten en kost 95,-- euro, ook weer vrijgesteld van BTW.  Counseling wordt vaak in het aanvullend pakket van de zorgverzekeraars vergoed. Kijk hiervoor ook even onder het kopje Informatie en Registraties op mijn site.

Welke verslavingen behandel je?

Ik behandel middelen verslaving (alcohol/drugs/medicijnen) en gok en game verslaving. Als er een detox nodig is verwijs ik je mogelijk eerst naar een klinische behandelaar.

Kan ik vanwege mijn andere verplichtingen ook in de avonduren afspreken?

Ja, dat is mogelijk en daar zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Volgens welke methodiek werk je?

Ik werk volgens het  Minnesota model, en maak daarnaast gebruik van motiverende gespreksvoering en ACT, Acceptance Commitment Therapy. 

Hoe werkt dat Minnesota model precies?

Het Minnesota model is een methodiek voor de behandeling van verslaving die in de jaren 50 in de Verenigde staten is ontstaan, men verliet daar toen de traditionele corrigerende/confronterende behandelmethodes en vormde een therapeutische gemeenschap van alcoholisten en andere verslaafden waarin respectvol en liefdevol aan de behandeling wordt gewerkt.  Vaak wordt het Minnesota model meteen ook geassocieerd met de 12 stappen van de Anonieme Alcoholisten. Dat is een op zich begrijpelijke samenvoeging van twee methodes die historisch gezien nauw met elkaar verbonden zijn. Toch is het nuttig & raadzaam deze gescheiden te houden al was het alleen maar omdat ze ook onafhankelijk van elkaar goed werken en los van elkaar kunnen bestaan.  Het Minnesota Model zelf is een raamwerk voor de behandeling, en tot op de dag van vandaag volop in ontwikkeling.  

Er wordt continu onderzoek gedaan naar met welke wetenschappelijke verantwoorde moderne technieken en middelen verslaving beter kan worden behandeld.

 

Uitgangspunt bij deze behandeling is dat verslaving een zelfstandige primaire aandoening (ziekte) is met lichamelijke, geestelijke en spirituele dimensies. Behandeling is het meest effectief als deze drie facetten aan bod komen.

Doordat verslaving als een onvrijwillige ziekte wordt beschouwd betekent dit dat pogingen om je  door schaamte, schuld, afkeuring, kleineren tot abstinentie (vrij van middelen) te brengen zinloos zijn . In plaats daarvan staan respect, empathie en vertrouwen in de behandeling centraal. 

Hiernaast leer je de 12 stappen van de Anonieme Alcoholisten en hun gedachtegoed kennen en toepassen bij je herstel.

Onder het kopje blog op de website kan je wat meer achtergrondinformatie over deze methodiek vinden. 

Hoe lang duurt de behandeling?

Ga er vanuit dat we 8 tot 12 sessies nodig hebben ( ongeveer 3 maanden) om een goede basis te leggen voor je herstel.  

Ik wil eigenlijk alleen maar stoppen met bijvoorbeeld alcohol maar toch wel nu en dan een joint roken of een xtc pilletje blijven gebruiken, heeft behandeling dan wel zin of nut?

Nee, eigenlijk niet, behalve als je je er voor open stelt om van het tegendeel overtuigd te worden. Bij deze behandeling gaat we voor totale abstinentie van alle geestverruimende middelen. Dus ook bijvoorbeeld  stoppen met medicatie als slaapmiddelen en pijnstillers op opiumbasis ook al zijn deze middelen je eerder voorgeschreven door je huisarts of een medisch specialist.

Wat is eigenlijk een counselor?  Hoe verhoudt dit beroep zich tot beroepen als therapeut, psycholoog, psychiater of andere klassieke behandelaren?

Echte opleidingen tot counselor, zoals in de Verenigde Staten waar het Masters opleidingen zijn kennen wij in ons land (nog) niet. Een counselor is, anders dan de eerdergenoemde beroepen, een gids en partner in je herstelproces met expertise en een gedegen kennis van de problematiek.  De nadruk ligt in eerste instantie op een vertrouwensband om samen tot een goede (therapeutische) relatie te komen. Een counselor is minder directief of sturend dan een psycholoog of therapeut en er meer op gericht om jou zelf te motiveren om in een veranderproces te komen en te blijven.

Kan ik er van uit gaan dat de gesprekken vertrouwelijk zijn?

Ja, alle gesprekken en gegevens zijn en blijven vertrouwelijk. De algemene regel is dat je gegevens niet aan anderen worden verstrekt zonder jouw toestemming.

Hoeveel kost het ? 

Een eerste adviesgesprek van 45 minuten kost 45,-- euro. Een counseling sessie duurt ca. 60 minuten, kost 95,-- euro. Beiden zijn vrijgesteld van BTW.

Wordt een counselingssessie vergoed door de verzekeraars?

Een counseling sessie kan worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars als je een aanvullende verzekering hebt. Controleer zelf bij je zorgverzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt. Kijk hiervoor ook even onder het kopje registraties en verzekeringen. 

Heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?

Nee, je kan gewoon een afspraak maken zonder tussenkomst van je huisarts.

Wat als ik de afspraak wil annuleren?

Afzeggen moet minimaal twee werkdagen voor aanvang van de sessie. Voor afzeggingen, wijzigingen en het niet verschijnen op onze afspraak (die niet minimaal 48 uur vooraf zijn ontvangen), wordt een heel consult in rekening gebracht.

Wat als ik onverwachts verhinderd ben?

Indien je verhinderd bent wegens het verkeer of andere zaken, geef dit dan zo snel mogelijk door via e-mail of telefoon. We kijken dan samen of de sessie nog mogelijk is, of dat er een nieuwe afspraak gemaakt dient te worden.

Hoe werkt het?: Welcome
bottom of page